Aktuální výstava

Daisy Mrázková – A co potom, Slone?

Výstava malířky, ilustrátorky a spisovatelky, která zasáhla svou tvorbou srdce dětí i dospělých.

V pohádkovém příběhu A co potom Slone? odpovídá Slon na všetečné otázky dvou hrdinů, králíčka Jácíčka a Veverky z příběhu Haló, Jácíčku.

„Co se stane, až slunce zapadne úplně?“ napadlo Veverku.

„Nic. Mraky zšednou … hvězdy se objeví …,“ odpověděl Slon.

Právě tuto pohádku Daisy Mrázkové v roce 1977 uvedl Josef Krofta v Draku jako poeticky hravou inscenaci Haló Jácíčku, která dokázala oslovit nejmenší diváky.  Něžný a křehký svět blízký dětskému vnímání vedl k inscenacím dalších dvou pohádek Slon a mravenec a také Nádherné úterý čili slečna Brambůrková chodí po světě.

Daisy Mrázkovou a Divadlo Drak spojuje dítě jako čtenář a divák, proto mají k sobě mají pochopitelně velmi blízko a tak si od 29. ledna do 31.srpna 2019  můžete v Labyrintu Divadla Drak prohlédnout barevný svět knižních ilustrací, ale i volnou tvorbu Daisy Mrázkové, ale nejen to, poprvé bude představeno i loutkové divadlo, které autorka vytvořila pro své vnuky.

Daisy Mrázková má ve světě umění zvláštní postavení. V jejích obrázkových knížkách ilustrace a slovo vytváří dokonalou symbiózu. Obrazy mnohdy vyjadřují to, na co slovo nestačí. Každá kniha má trochu odlišný typ výtvarného vyjádření. Tvary a způsob kreseb se v jemných náznacích opakují a odkazují k sobě navzájem. V průběhu dvaceti let (1965 až 1982) vydala třináct dětských knih.

Svět její subtilní poetiky ukrývá i témata mnohem závažnější. Motivy spojené náznaky prvních přemýšlivých úvah nutí autorku ptát se po osudech dětí, zvířata, věcí a přírody vůbec. Jako by její tvorba nebyla určené jen dětem, ale i dospělým.

Děkujeme za laskavé zapůjčení děl panu Martinu Pávkovi.

 

 

NONPERFEKTNĚ OD MATASA

Do května 2019 máte  jedinečnou možnost  shlédnout v prostorách Labyrintu Divadla Drak výstavu Terezy Venclové

Nonperfektně vod Matasa

Divadlo Drak v letošním roce slaví 60. výročí svého vzniku a v rámci celoročních oslav si připomíná také významné osobnosti ze své minulosti. Jednou z nich je legendární výtvarník a scénograf Petr Matásek, který s divadlem spolupracoval 25 let a je autorsky podepsán pod padesáti inscenacemi. S režisérem Josefem Kroftou v Divadle Drak spoluvytvářel úspěšné inscenace, jako jsou mj. Šípková Růženka (1976), Zlatovláska (1981), O Popelce (1982), Sen noci svatojánské (1984) nebo Píseň života (1985). Petr Matásek působil jako profesor na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Výstava je koncipována jako blízké setkání s legendárním výtvarníkem pohledem jeho studentů, přátel a spolupracovníků.