Aktuální výstava

MIM O – VÝSTAVA NEJEN O VESMÍRNÉM PUTOVÁNÍ

V rámci příprav  inscenace MIMOŇ oslovili její tvůrci výtvarný obor ZUŠ  Střezina s nabídkou spolupráce na  vizuální stránce představení. Vzniklo tak množství obrazů s vesmírnou tématikou, kdy některé z nich jsou přímo použity v představení jako součást videoprojekce.

Vernisáž všech výtvarných prací, které díky společnému projektu vznikly, proběhne v pátek 19.10.218 od 16.00 hodin v prostorách Labyrintu Divadla Drak.

Jak uvedla Jana Nechvátalová, lektorka divadla: „ V rámci celého projektu se stala významnou také spolupráce s Křesadlem – centrem pomoci lidem s poruchou autistického spektra. To poskytlo jak odbornou pomoc při přípravě pracovních listů, kterými se snažíme přiblížit a snad i pootevřít autistův svět dětskému divákovi, tak se aktivně zapojilo do příprav vernisáže výstavy. Díky tomu zde návštěvníci mohou shlédnout výtvarná a literární díla i jejich dětských klientů.“

Roku 1944 publikoval rakouský profesor medicíny Hans Asperger první studii vycházející z jeho pozorování „psychicky abnormálních“ dětí. Jeho práce však byla zapomenuta a pozornosti se jí znovu začalo dostávat až v 80. letech 20.století. Od té doby se používá termín „Aspergerův syndrom“.

https://www.kresadlohk.cz/

http://www.strezina.cz/

 

NONPERFEKTNĚ OD MATASA

Do května 2019 máte  jedinečnou možnost  shlédnout v prostorách Labyrintu Divadla Drak výstavu Terezy Venclové

Nonperfektně vod Matasa

Divadlo Drak v letošním roce slaví 60. výročí svého vzniku a v rámci celoročních oslav si připomíná také významné osobnosti ze své minulosti. Jednou z nich je legendární výtvarník a scénograf Petr Matásek, který s divadlem spolupracoval 25 let a je autorsky podepsán pod padesáti inscenacemi. S režisérem Josefem Kroftou v Divadle Drak spoluvytvářel úspěšné inscenace, jako jsou mj. Šípková Růženka (1976), Zlatovláska (1981), O Popelce (1982), Sen noci svatojánské (1984) nebo Píseň života (1985). Petr Matásek působil jako profesor na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Výstava je koncipována jako blízké setkání s legendárním výtvarníkem pohledem jeho studentů, přátel a spolupracovníků.