Dlouhodobý projekt Divadla Drak Labyrint Draku – Ráj divadla a vzdělávání se snaží nabídnout především dětem a mladým lidem pomocnou ruku při putování Labyrintem našeho světa. Ukázat jim tajemství a půvaby divadelního umění, pomoci jim být aktivními diváky, kulturními občany a tvořivými lidmi.

V prostorách Labyrintu Divadla Drak lze najít jednorázové výukové programy, dílny a komentované prohlídky určené skupinám žáků a studentů od mateřských po vysoké školy, ale i celoroční činnost dětských a mladých divadelních souborů pod názvem LAB. Součástí projektu jsou také akreditované semináře pro učitele.