Soubor vzdělávacích programů nabízí dětem a mladým lidem možnost poznávat divadlo prostřednictvím přímé účasti. Na základě vlastní praktické zkušenosti se účastníci seznamují s tajemstvím výroby divadla, učí se divadlo vnímat a rozumět mu. Jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k divadlu, aktivnímu diváctví ale i k vlastní tvůrčí činnosti.

Programy nevyžadují žádnou předchozí zkušenost či specifické dovednosti. Jsou vhodné pro žáky a studenty od mateřských po středí školy a jsou vystavěné tak, aby korespondovaly s Rámcovými vzdělávacími programy: vedle návaznosti na různé vzdělávací oblasti a průřezová témata jsou podstatným příspěvkem k rozvoji klíčových kompetencí.

Dílny k inscenacím korespondují s konkrétní inscenací Divadla Drak. Umožní účastníkům nahlédnout širší kontext inscenace či její ústřední téma. Vzbudí zvědavost, prohloubí schopnost vnímání, interpretace a reflexe dramatického umění.

Tematické tvůrčí programy jsou zaměřené na konkrétní téma z oblasti divadelního umění. Vedou účastníky k zájmu o dané téma, iniciují jejich potřebu zkoušet a objevovat. Zábavnou a srozumitelnou formou seznámí účastníky například s principy loutkového divadla, klasikou světového dramatu, historií českého divadla apod.

Divadlo na vlastní kůži umožní dětem vyzkoušet si v několika samostatných workshopech profese, které se podílejí na vzniku divadelní inscenace. Pod vedením herců a lektorů Divadla Drak se účastníci na chvíli stávají režiséry, herci, výtvarníky či hudebníky.