Programy pro učitele

Jak se dívat na divadlo

Akreditovaný seminář pro učitele ZŠ

Návštěva divadelního představení se žáky základní školy je skvělou příležitostí k budování jejich vztahu k divadlu a umění vůbec, k prohloubení jejich znalostí z mnoha oborů, i k ovlivnění jejich hodnotového žebříčku. Rádi bychom vám pomohli tuto příležitost nepromarnit.

Herecký w (8)

Seminář nabízí učitelům inspirativní metody přípravy na divadelní představení a jeho následné reflexe, které jsou srozumitelné a přijatelné pro děti na základní škole a přispívají k rozvoji aktivního diváctví žáků.

Termín:  21. – 22. listopadu 2015

Lektorky:  Klára Fidlerová, Anna Hrnečková

Cena:  500,- Kč – kurzovné a vstupné na představení Divadla Drak

Ubytování si účastníci hradí sami, Divadlo Drak může zajistit ubytování na dvoulůžkových pokojích v ceně od 300 Kč / noc.

Přihlášky posílejte do 30. 10. 2015 na adresu annahrneckova@gmail.com, tel. 736 673 852

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

21. 11. 2015

  • 9:30 – 13:00              Složky divadelní inscenace a možnosti jejich interpretace.
  • 14:30 – 15:45             Metody přípravy žáků 1. a 2. stupně ZŠ na návštěvu divadelního představení
  • 16:00 – 17:00            Návštěva divadelního představení Divadla Drak
  • 17:15 – 18:30             Reflexe divadelního představení

 

22.11. 2015

  • 9:00 – 13:00 Metody reflexe divadelního představení se žáky 1. a 2. stupně ZŠ

———————————————————————————————————————-

Mgr. et MgA. Klára Fidlerová, učitelka dramatické výchovy, českého jazyka a anglického jazyka na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi; absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha; porotkyně přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna; recenzentka odborného časopisu Tvořivá dramatika;

Mgr. et MgA. Anna Hrnečková, lektorka edukativních programů Divadla Drak; Absolventka katedry divadelní vědy FFUK a katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha; Učitelka pedagogických předmětů Hudebně – dramatického oddělení Pražské konzervatoře, lektorka volnočasových kurzů dramatické výchovy, porotkyně přehlídek dětských recitátorů pořádaných pod záštitou Artama, NIPOS; redaktorka odborného časopisu Tvořivá dramatika;

Muzeum